Family Zinnen/Quotes (berichten)

0
2877
Family Zinnen/Quotes (berichten)

Familie is vaak onze veilige haven. Bedank uw familie en deel zinnen over hen met enkele van de beste die we voor u hebben geselecteerd!

“De familie is als een boot in de stormachtige zee van deze wereld. Als iedereen samen peddelt, met liefde en samenwerking, komt het altijd aan de kade van het geluk”.

Geluk heeft een naam: God, familie en vrienden.

Familie is de plaats waar het leven begint en de liefde nooit eindigt.

De ware familie is een familie die verenigd is door de geest en niet door het bloed.

Familie: mijn basis, mijn stichting.

Familie is als een boot op de stormachtige zee van deze wereld. Als iedereen samen peddelt, met liefde en samenwerking, komt het altijd aan de kade van het geluk.

“Niets is te vergelijken met de liefde van een verenigd gezin, want zelfs te midden van chaos troost het ons en geeft het ons kracht.”

Het hebben van een plek om naartoe te gaan is thuis. Iemand hebben om van te houden is familie. Het is een zegen om beide te hebben.

God heeft mij een prachtige familie gegeven en de beste manier om mijn dankbaarheid te tonen is door er elke dag met veel liefde voor te zorgen.

Familie is niet belangrijk, het is alles!

Als je niet in staat bent om gelukkig te zijn met je familie, zul je nauwelijks gelukkig zijn met jezelf.
Als je niet in staat bent om gelukkig te zijn met je familie, zul je nauwelijks gelukkig zijn met jezelf.

Een gelukkig gezin is een toevluchtsoord dat op je voeten staat, zelfs als de grootste stormen ons leven voorbijgaan.

“Mijn familie is alles voor mij en ik zou nooit de liefde en troost die ik in je boezem voel inruilen voor iets in deze wereld.”

Hou van je ouders, je leven en je vrienden. Je ouders, omdat ze uniek zijn. Je leven, omdat het te kort is. Je vrienden, omdat ze zeldzaam zijn.

Of we nu zij aan zij zijn, of mijlenver weg, we zijn altijd verbonden met onze families uit het hoofd.

Als de wortels diep liggen, is er geen reden om bang te zijn voor de wind.

Familie is waar ons verhaal begint.

Elke dag vraag ik God om te zorgen voor het kostbaarste goed dat ik heb: mijn familie.

“Hij die een verenigde familie heeft, zal zich nooit alleen voelen.”

Familie is waar ons verhaal begint.

Een verenigd gezin kan een echte basis zijn voor het opbouwen van je geluk.

Het is niet wat we in het leven hebben, maar wie we in ons leven hebben dat telt.
Het is niet wat we in het leven hebben, maar wie we in ons leven hebben dat telt.

Het hebben van een plek om naartoe te gaan is thuis. Iemand hebben om van te houden is familie. Het is een zegen om beide te hebben.

“Waar ik ook ben, mijn hart zal altijd bij mijn familie zijn waar liefde en steun oprecht en onuitputtelijk zijn.”

Ik hou van mijn familie.

De grootste rijkdom van je leven heet familie.

Familie is de reden als we zijn wie we zijn en de manier om te bereiken wat we willen!

De natuur heeft ons samengebracht in een enorme familie, en we moeten ons leven samen leven, elkaar helpen.

De grootste rijkdom van je leven heet familie.

Waar ik ook ben, mijn hart zal altijd bij mijn familie zijn waar liefde en steun oprecht en onuitputtelijk zijn.
Waar ik ook ben, mijn hart zal altijd bij mijn familie zijn waar liefde en steun oprecht en onuitputtelijk zijn.

“Een gelukkig gezin is een gezin dat altijd samen is, ongeacht de afstand.”

Familie: mijn basis, mijn stichting.

Alleen rond een vrouw van wie je houdt, kun je een gezin vormen.

Het hebben van een gezin betekent dat je deel uitmaakt van iets heel moois. Het betekent dat je de rest van je leven zal liefhebben en bemind zal worden, wat er ook gebeurt.

Moeders colo: het beste medicijn voor alle leeftijden.

Ik dank God dat hij mij gezegend heeft met zo’n bijzondere familie dat het mijn veilige haven is ten alle tijden van het leven.

“Het hebben van een gezin dat verenigd en gelukkig is, is de beste stimulans om elke uitdaging aan te gaan.”

Geen enkel succes in het leven kan het falen van de familie goedmaken.

Geluk begint in het huis, diep in het hart en in de familie.

Als het om familie gaat, zijn we diep van binnen nog steeds kinderen, hoe oud we ook worden, we hebben altijd een thuis nodig om naar huis te bellen. Want zonder de mensen waar je het meest van houdt, kun je niet anders dan je alleen voelen in de wereld.

Familie is allemaal hetzelfde, maar die van ons is cooler!

Wie samen een gezin heeft, zal zich nooit alleen voelen.

“De familie is de basis van liefde, warmte en onderdak.”

Het beste in ons leven is familie.

Het gezin is de bron van welvaart en ongeluk voor mensen.

De familie is niet klaar om geboren te worden; ze is beetje bij beetje gebouwd en is het beste laboratorium van de liefde. Thuis, tussen ouders en kinderen, kan men leren liefhebben, respect, geloof, solidariteit, kameraadschap en andere gevoelens hebben.

Het ware geluk ligt in het huis zelf, tussen de pure geneugten van het gezin.

De liefde die ik voor mijn familie voel is zo groot dat het alleen maar goddelijk werk kan zijn. Ik zal de Heer eeuwig dankbaar zijn voor dit ene geschenk.

“Familie is meer dan een naam of categorie, het is een erfenis en een levensverhaal.”

Een man mag zijn familie nooit verwaarlozen voor zaken.

Een familie om gelukkig te zijn heeft niet veel nodig, alleen de vereniging en de liefde tussen de leden.

Geen enkele familie is perfect… We maken ruzie, we vechten, we vechten. We praten zelfs niet meer met elkaar, maar uiteindelijk is familie familie. De liefde zal er altijd zijn.

Wat ik het leukste vind aan mijn huis is wie het met mij deelt.

Een gelukkig gezin is een gezin dat altijd samen is, hoe ver het ook mag zijn!

“Het geluk van een huis is het resultaat van eenheid tussen alle leden van de familie.”

Er is geen plaats zoals thuis.

Mijn huis is waar mijn familie is, dat is waar ik me vredig en veilig voel. Jullie zijn geweldig!

Beter dan alle cadeautjes onder de kerstboom is de aanwezigheid van een gelukkige familie.

Wil je iets doen om de wereldvrede te bevorderen? Ga naar huis en hou van je familie.

Niets is te vergelijken met de liefde van een verenigd gezin, want zelfs te midden van chaos troost het ons en geeft het ons kracht.

De ware familie is een familie die verenigd is door de geest en niet door het bloed.

Alle sociale doctrine die tot doel heeft het gezin te vernietigen is slecht, en voor de meest ontoepasselijke. Wanneer een samenleving uiteenvalt, is niet het individu, maar het gezin het uiteindelijke residu.

Vrienden zijn de familie die ons hebben laten kiezen.

De ware familie is een familie die verenigd is door de geest en niet door het bloed.

Aan de familie waar ik van hou en waar ik zo trots op ben om bij te horen wens ik een goede nacht!

Familieliefde is het meest onverklaarbare ter wereld, zelfs een vader kan een zoon niet vertellen hoeveel hij van hem houdt, zelfs een zoon kan het niet aan een vader vertellen, dus ze laten het gewoon zien.

Gezondheid, vreugde en de liefde van een gezegend gezin: wat kan ik nog meer willen?

De man mag dan het hoofd van de familie zijn, de vrouw is de nek, en ze draait haar hoofd waar ze maar wil.

Mijn familie is niet perfect, maar ik zal haar voor niets ruilen!

Ik ben dankbaar voor het leven dat ik leid en voor deze ongelooflijke familie die mijn grootste geschenk van God is!
Ik ben dankbaar voor het leven dat ik leid en voor deze ongelooflijke familie die mijn grootste geschenk van God is!

Vrede en harmonie: dat is de ware rijkdom van een familie.

Gelukkig is hij die in zijn familie de zegen van liefde, vereniging en bescherming heeft.

Wat een familie verenigd maakt, is niet alleen het samenzijn op feesten en partijen. Het is om op elkaar te kunnen rekenen in goede en vooral in slechte tijden.

Familie is het belangrijkste in de wereld.

Ik vraag God alleen maar om mijn mooie familie te behouden die Hij me gaf en hielp creëren. Hoe ik U bedank, Mijn Vader!

Noem het een tram, noem het een net, noem het een stam, noem het een familie: hoe je het ook noemt, wie je ook bent, je hebt er een nodig.

Het gezin is Gods liefde die ons hier op aarde een stukje hemel biedt.

Beter dan alle cadeautjes onder de kerstboom is de aanwezigheid van een gelukkige familie.
Beter dan alle cadeautjes onder de kerstboom is de aanwezigheid van een gelukkige familie.

Voor mijn totale geluk moet ik mijn familie verenigd hebben en altijd aanwezig zijn.

Wat kun je doen om de wereldvrede te bevorderen? Ga naar huis en hou van je familie.

Home is een gebouw van cement en bakstenen. Thuis is een constructie van waarden en principes!

Mijn familie is misschien niet perfect, maar ik zou het niet inruilen voor iets in deze wereld!

Familie is een van de meesterwerken van de natuur.

Een gelukkig gezin is niet degene die geen problemen heeft, maar degene waar iedereen naar dezelfde kant peddelt zodat ze overwonnen kunnen worden.

Als alles naar de hel gaat, zijn de mensen die zonder aarzeling aan je zijde staan je familie.
Als alles naar de hel gaat, zijn de mensen die zonder aarzeling aan je zijde staan je familie.

Familieliefde is het meest onverklaarbare ter wereld, zelfs een vader kan een zoon niet vertellen hoeveel hij van hem houdt, zelfs een zoon kan het zijn vader niet vertellen, dus ze laten het gewoon zien.

Dankbaarheid is alles wat ik voel, mijn God, om mij de zegen te geven van het hebben van een verenigd en gelukkig gezin.

Vrede en harmonie: dat is de ware rijkdom van een familie.

Ik dank u elke dag voor het hebben van een verenigd gezin dat liefde predikt en gesteund wordt door respect en waarheid.

Als je door een oorlog op je werk gaat, maar vrede hebt als je thuiskomt, zul je een gelukkig mens zijn.

De gelukkigste momenten van mijn leven waren die, weinige, die ik thuis bij mijn familie kon doorbrengen.

Gelukkig zijn zij die in hun familie de mensen hebben die ze aan hun zijde zouden willen hebben.

Familie is de reden van ons bestaan en de manier van leven!

In de regering van één familie is er niet minder sprake van kwelling dan in die van een hele staat.

Een gezin hoeft niet perfect te zijn, het moet gewoon verenigd zijn.

Als mensen hun huis meer waardeerden dan hun rijkdom, zou de wereld een veel betere plek zijn.

Mijn familie is alles voor mij en ik zou nooit de liefde en de troost die ik in hun midden voel inruilen voor iets in deze wereld!

Home is een gebouw van cement en bakstenen. Thuis is een constructie van waarden en principes.

Mijn familie is alles voor mij en ik dank God dat ik altijd dicht bij ieder van jullie kan zijn!

Je kiest je familie niet. Ze zijn een geschenk van God aan jou, net als jij aan hen.

Familie is niet belangrijk. Het is alles.

Welterusten aan de mooiste en meest bijzondere familie: de mijne! Slaap met de engelen.

De gelukkigste momenten van mijn leven waren die, weinige, die ik kon doorbrengen in mijn huis, met mijn familie.

We zijn de weerspiegeling van de familie die we hebben; de mijne is gezegend en ik ben goddelijk gelukkig!

Gezinnen zijn het kompas dat ons leidt. Ze zijn de inspiratie om grote hoogten te bereiken en ons comfort als we af en toe haperen.

De familie is niet klaar geboren. Het is beetje bij beetje gebouwd en het is het beste laboratorium van de liefde. Waar men kan leren liefhebben, respect, geloof, solidariteit, kameraadschap en andere gevoelens te hebben!

Moge de sterren de dromen van jullie allemaal verlichten. Welterusten, familie!

Het hebben van een plek om naartoe te gaan is thuis. Iemand hebben om van te houden is familie. Het is een zegen om beide te hebben.

Mijn familie is de beste ter wereld! We zijn gezegend om in elkaars gezelschap te zijn.

Een gelukkig gezin is als een vroeg paradijs.

Familie is het belangrijkste in de wereld.

God geeft me elke dag reden om Hem te bedanken, maar geen enkele is groter dan de mooie familie die Hij voor mij heeft uitgekozen.

Familie is een groep mensen verenigd door hetzelfde bloed en vechten om geld.

Ik dank de Heer elke dag voor de gulle, aanwezige en altijd inspirerende familie waar Hij mij heeft ingebracht.

Vrede en harmonie: dit is de ware rijkdom van een familie.

Mijn familie vertegenwoordigt alles wat ik ben, rechtvaardigt alles wat ik doe en maakt me iemand beter.

Het zijn niet de bloedbanden, maar de sentimentele verplichtingen die de waarde van een gezin bepalen!

Familie is waar ons verhaal begint.

Samen met mijn familie ben ik gelukkig, ik ken geen angst, ik ben een beter mens!

Mijn moeder vertelde me altijd dat als dingen ingewikkeld worden, je altijd weet waar je naartoe moet. Een gezin zijn is geen sociale constructie, maar een instinct.

Om gelukkig te zijn heb je niet veel nodig, alleen een verenigd gezin.

Wat het huis van een verenigd gezin in stand houdt, is onvoorwaardelijke liefde.

De familie is het kostbaarste bezit dat we hebben en degene die we het minst waarderen…

Mijn God, familie was het kostbaarste geschenk dat je me gaf, en ik dank je dat je er elke dag voor gezorgd hebt.

Ik steun mezelf met de liefde van mijn familie.

Familie is de plaats waar de gevallenen kunnen opstaan. Het is de omgeving waar vergeving zegeviert over verdriet en verzoening zegeviert over vijandigheid.

Het bouwen van een gezin kan het grootste werk van je leven zijn!

De grootste rijkdom van je leven heet familie.

Mijn God, ik dank U voor het gelukkig maken van mij en het aanbieden van de mooie familie die ik heb!
Mijn God, ik dank U voor het gelukkig maken van mij en het aanbieden van de mooie familie die ik heb!

“Ohana” betekent familie. Familie betekent nooit in de steek laten of vergeten.

Het is niet genoeg om familie te zijn, er moet toewijding zijn!

Goedemorgen, familie! Vandaag wil ik niemand zien met een lelijk gezicht, want het is een mooie dag en we moeten je bedanken voor de mogelijkheid om nog een ochtend te leven.

De liefde voor de familie en de bewondering van vrienden is veel belangrijker dan rijkdom en privileges.

Samen zijn we gelukkig! Mijn familie samen is alles wat ik wil voor het leven.

Wie een gelukkig gezin heeft, verenigd en vol liefde, heeft niets meer nodig.

Het hebben van een gelukkig en verenigd gezin is de beste stimulans om elke uitdaging aan te gaan.

Het gezin is als pokken: we hebben het als kind en het is gemarkeerd voor de rest van ons leven.
Het gezin is als pokken: we hebben het als kind en het is gemarkeerd voor de rest van ons leven.

Mijn familie is gezegend en is alles voor mij. Ieder van jullie heeft een gereserveerde ruimte in mijn hart!

Geen enkele rijkdom van deze wereld kan de liefde, het comfort en de genegenheid van ons huis en het samenzijn met onze familie vervangen.

Familie is de basis van liefde, warmte en onderdak.

Een verenigde familie is in staat om alles onder ogen te zien!

De liefde voor de familie en de bewondering van vrienden is veel belangrijker dan rijkdom en privileges.

Mijn familie is mooi, verenigd, heilig voor mij. Ik hou van jullie allemaal!

Laat zelfs in moeilijke tijden niet toe dat iets de eenheid van je familie kapot maakt.

De grootste rijkdom die iemand kan hebben is de eenheid van je familie.

Ik ben blij dat ik een familie heb die gezegend en verenigd is door onvoorwaardelijke liefde!

Familie verandert nergens voor en voor niemand, ze zijn een deel van mij.

Ik dank u elke dag voor het hebben van een gelukkig gezin aan mijn zijde, dat mij steunt en helpt bij alles wat nodig is!

Om vreugde te hebben heb je niet veel nodig, alleen een verenigd gezin.

Er zijn niet een bepaald aantal mensen om een gezin gelukkig te maken, het belangrijkste is dat iedereen van elkaar houdt, elkaar accepteert en zijn best doet voor elkaar.

Ik heb alle dromen van de wereld bij me en daarin neem ik altijd mijn familie op.

Ik dank God dat hij mij een gezin heeft gegeven dat verenigd is, zeer liefdevol en waarmee ik altijd kan rekenen.

Familie is de perfecte demonstratie van onvoorwaardelijke liefde.

Blij dat je een gezin hebt om te onderhouden en dat is altijd aanwezig in het hart.

Moge de Heer mijn familie vrijlaten en houden, want het is het kostbaarste goed dat ik heb.

Goedemorgen, mooie familie! Moge stralen van vreugde en liefde voor iedereen uit de zon vallen.

Geef een reactie